ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Τεχνικοί Ασφαλείας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).

Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.

Επιχειρήσεις που ανήκουν  στη Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητας - (Σεμινάριο 10 ωρών)

11

Εμπόριο (γενικά), εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις.

22

Aσφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων , ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες, γραφεία (γενικά), επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

33

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  1. Συμπληρώνεις  την ακόλουθη Αίτηση   
  2. Προσκομίζεις την έναρξη εργασιών, ώστε να διαπιστωθεί το ΚΑΔ
  3. Αν πρόκειται για οποιαδήποτε μορφής εταιρεία καταστατικό ή άλλο δικαιολογητικό που να φαίνεται ότι ό καταρτιζόμενος είναι διαχειριστής ή πρόεδρος κλπ