ΛΑΕΚ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
 

                   

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΑΕΚ 2016ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

              

Το ΥΦΕΝ σε συνεργασία με το ΚΕΚ Consul, έχοντας ως στόχο τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων, σας ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», το οποίο υλοποιείται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών για Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:

-          Η επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους

-          Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (να έχουν ένσημα) 

 Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα

 

  • Συνοπτικά οι όροι του προγράμματος είναι:

1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

2. Διάρκεια προγράμματος: 32 ώρες (κυρίως 6 απογεύματα) εκτός ωραρίου εργασίας.

3. Αντικείμενο Κατάρτισης: Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες της επιλογής του εργαζόμενου ανάλογα με το  αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

4. Επιδότηση: 160 ευρώ (5 ευρώ Χ 32 ώρες) καθαρά ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό  λογαριασμό. 

     
© Copyright Markozannes Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology