Ανέργους 29-64  
 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ηλικίας  29 ΕΤΩΝ – 64 ΕΤΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 1.600 €. για 100+300  ώρες

A. Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτωνεγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Β. Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών

 

 

 

Δικαιολογητικά που  πρέπει να προσκομισθούν.

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δημοτικού για  τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 και Γυμνασίου για  τους υπόλοιπους), Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ,  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΙΕΚ , απόφοιτοι  Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι.
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 (εισοδήματα 2013).
  • ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α΄ ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Για την απόδειξη της επαγγελματικής προϋπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίζεται εκτυπωμένη ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΣΗΜΩΝ από το ΙΚΑ )

     

  • Αιτήσεις    

 

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ηλικίας  29 ΕΤΩΝ – 64 ΕΤΩΝ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 1600 €